Cvičení c, čárka

Malé c piš levou rukou - prostředníkem.

Malé čárku piš pravou rukou - prostředníkem.


Mezeru piš vždy palcem jiné ruky než jsi psal poslední písmeno.