Cvičení e, i

Malé e piš levou rukou - prostředníkem.

Malé i piš pravou rukou - prostředníkem.


Mezeru piš vždy palcem jiné ruky než jsi psal poslední písmeno.