Cvičení q, w, o, p

Malé q piš levou rukou - malíkem a mezeru pravým palcem.

Malé w piš levou rukou - prsteníkem.

Malé o piš pravou rukou - prsteníkem.

Malé p piš pravou rukou - malíkem.


Mezeru piš vždy palcem jiné ruky než jsi psal poslední písmeno.