0
0 z/m

těžší y, h

hyh hhy yhh hhy hhy yy yhh hhy hh h hhy yhh hhy hh hy yhy hh hyy yhh yyy hyh hy yh yh hh yhh hyy yy yy yhy yy hyh hy hyh hyh yh hhy hyy y hhh yyy hhh