0
0 z/m

těžší u, t, y

uy t tu y tyu uty yut tuy tuy ut uty y ut uty uyt yu uyt ut tuy tyu ytu uty uty uyt uyt tyu tu uyt uy uty tuy uty tyu uty tuy uty y uty tu ytu uyt uty