0
0 z/m

těžší slova 2

luh kruhu u u u luh u kruhu u dal dal u u u hluk luh luh dal kruhu dar graf luh hluk kurs luh luh hluk dal dluh hluk kurs kurs kurs dal u udal dluh u