0
0 z/m

těžší slova 2

dluh kruhu dluh dal kruhu kruhu u u luh hradu u luh dal luh udal u kurs u u dar udal u kruhu u hradu kurs u hluk dluh kurs dal kurs udal udal hradu u