0
0 z/m

základní e, i, d, k

ked kd idk edk id ied ked edi edi k de i k kdi ked di id eid ike i ei i edk ed ked ik ied ked ei edi ek ed ied dk edi dei eki iek ei eki ied ki ide k