0
0 z/m

slova 3

osada koksu koksu osada osada soli lesa lesa do koksu doků osada je osada jedou u jedou soli odeslal lodi fůru fůru koksu jeli fůru osada u osada