0
0 z/m

základní v, m, f

fv mv vm fv mf mv vf fm mv vf f fv mv mf f mf v mv mv mv vf mf vf fv f mv mv fm fm fv f m m vm vm vm vm f mv f vf fv mv mv m fv m mv vf fm mv mv f vm