0
0 z/m

základní v, m, f

vf mv mv v f v fv f f m m f mv fv m mv mv vm v vf f mv m f fm mv vm fv vf mv mv f fv mv fm v mv vm f mv f f mv fm v vf mv m v mv fm f mv mv f mv f vm