0
0 z/m

kombinace x

exe xrx axa axa xfx axa xsx xsx fxf rxr fxf axa xsx xdx rxr axa sxs axa xwx xwx xfx xfx xdx xrx xax axa xsx xrx xsx exe xfx xrx axa xwx rxr xwx exe sxs