0
0 z/m

kombinace z

zsz rzr zwz zdz zdz zdz zdz zaz zsz zdz zdz zez zaz wzw zdz eze szs zdz zrz szs zdz zez dzd zaz zdz zdz dzd zwz szs zdz aza zsz dzd zsz wzw wzw zdz zwz