0
0 z/m

základní z, -

--- z- zz z --- z- -z zz --- zz z- z- -- - z -z -z zzz z zzz z- -- -z z -z -z z- - zz -z zzz zz z -- zzz z- --- -z -- z z- z - z -- zz zz z - zz zz --