0
0 z/m

základní z, -, a, ů

-za z ůa- a- -aů ů-a z-ů z ůa- ůa- ůa- ůa- -a ů-a z-ů ůza zůa zůa a- ůa- ůz- z azů z ůz- za- ůza azů z-ů -a aů- -z -z a- -zů - zůa