0
0 z/m

procvičování z, -, q, p

qzp- z-q qpz- z-pq z-q q-zp zq qzp- -z p-zq -qzp p-zq qpz -pq z-p z-q q- qz- p-qz pq z-pq pq q- pq-z qz- z-q p-z qz- z-q z-q z-q -zpq - p-zq qz- -zpq