0
0 z/m

základní ř

řřř ř ř řřř řřř ř ř řřř řřř ř řřř ř ř ř řřř řřř ř řř řř ř ř ř ř řř řř ř řř ř ř ř ř ř řřř řřř