0
0 z/m

základní ř, ž

ž žř žžž ř žžž řřř řřř ž žř žžž ř žž ř ž ž řřř řřř žř žř řž ž žžž ž ž ř ř ř žžž řřř ř žž ř