0
0 z/m

těžší ř, ž

řřž řžř žřž řžř žž žřž žřž řř řřž žř řžž řř žžř řřž žřž řřř žž ř řřř žřř řřž řřř žž řřž