0
0 z/m

těžší ř, ž

žžř žřř řžř ř žřř žž žřř řř řžř žž žž řřř žřř žřř žřř řžž řřž žž řřž žřř žřř řřž žž žřž