0
0 z/m

ř slova 1

dobře uzavřen spotřebitel dřevo předvoj spotřebitel dřevo dřevo spotřebitel spotřebitel dřevo uzavřen předvoj dřevo dobře předvoj předvoj