0
0 z/m

ý slova 2

tuhý blahý milý nový milý opilý nový blahý tuhý malý tuhý blahý rysý tuhý blahý malý blahý blahý ospalý ospalý nanukový nanukový