0
0 z/m

těžší kombinace č

čedcf uklučmngh wqčw sdfčce ačsdfč ačsdfč uklučmngh sdfčce cčcswč fdečc wqčw wqčw wqčw fdečc ačsdfč fdečc čedcf čcecč sdfčce sdfčce