0
0 z/m

základní č, e

eč eee eee ččč čč ččč eč ee eee ččč če eee č eee ččč ee eč e ee ee e č čč eč če e čč e če e eč ee e e čč čč e č če č