0
0 z/m

základní č, e

e eč eee čč če čč č ee ččč čč ččč ččč ččč čč čč čč č eč če e ee če e ččč eee e ee ččč č e č e ee če ččč ee