0
0 z/m

základní č, e

č č ee čč e e ee ččč ččč eč čč ččč e čč č č ččč e če ččč če eč čč če č ččč č č eee čč ee č e eee č eee ččč