0
0 z/m

těžší č, e

eee eče ee č č eee če č čee eeč ee čč čeč če eče e eče čee čč čč ee e ee eč čeč eee ee eče čee ččč čee eče čč e čeč ečč