0
0 z/m

těžší č, e

eče eče eč ee čče eče čče eč čee čče eč ččč ee eeč eč čeč eeč eče če eč eče ee ečč eee e čče čče ee ee eč eče ee ee čee