0
0 z/m

těžší č, á, e

čá če čeá če eá č e ečá eáč čeá e eá ečá eáč če áe čeá eá čáe čáe čá če áč áč áče eá ečá eá áče áe e če če