0
0 z/m

těžší č, á, e

á ečá ečá áe eá eá če áče áče áe áče eá áče če če eá če eá eá eá áče áč če áe á če čáe čá če čáe e á čá če