0
0 z/m

základní č, e, i

če e ei e či i če i če e če ič eč i e či če č či eč či ie ič č ič ie če i eč č če či ei eč ič i či eč če ič ič či če e če