0
0 z/m

těžší č, e, i

če eči ie eč i eič eč ie eč čie č čei ič e e eči ie eč čie čie čie eč eč eč eči eč če čie če eč eč čei čie ič č ič eč čie