0
0 z/m

těžší č, á, e, i

áiče čei áiče č áiče ič áič ičá či čáei áič iče ieč áič č če či áeč áiče ieč áiče ičá iáče iáče áeč áič iče