0
0 z/m

á slova 3

plán zájem zájem brigáda vláda vláda zájem brigáda masokombinát zájem vláda plán masokombinát vláda vláda záznam záznam plán masokombinát