0
0 z/m

těžší kombinace í

íiop íiol slůjí lojí lojí ípálů ípálů plíp lůasí ípálů íiop íjioč íjioč slůjí plíp íiol ípálů lojí lojí loíi íiop slůjí