0
0 z/m

těžší š, í

ííí í šší š šš íš ííš íšš ší šší ííí šší šíš íšš šší šíí šíš íšš š šíí í ííí íšš šší íšš