0
0 z/m

těžší š, í, o

ší o oší oí šo oí íšo ší oí šo oš oí íoš oí oš šo íšo oí oš íoš šío šo oí šo oíš oš oí šo í oš íoš ší šío