0
0 z/m

těžší š, í, o

íoš o oí ší ší íšo šo šo o oš o oí ší ší š šío ší íšo šo o šo šo o íšo šoí ío ší o ší ší íoš í o šo í íšo