0
0 z/m

základní š, í, w, o

íw íwš oí woš šoí ío šoí íoš šoí w ío wšo oí íšo oí í ío woš woí šo šwí owí o šw woš oí ío wí wí oí šwí w wo íow