0
0 z/m

základní ú, p

ppp p úp ppp ppp úúú ppp p ú pp ú úú úúú ú p ú ppp pp ppp ppp pú pú ppp úúú pú úp pp pú pú ppp ppp pp pp úp p pú pú úp pp pp