0
0 z/m

základní ď, ť

ťť ďď ťť ďď ťťť ťď ťď ďďď ďď ťť ďť ťť ďďď ďď ťťť ďď ťď ďď ťťť ďď ďť ďďď ťť ďť ťť ďďď ďť ďďď