0
0 z/m

slova 1

ba-rák u-káz-ka re-pro-duk-tor po-čí-tač u-káz-ka pod-lož-ka po-čí-tač dě-da dě-da po-čí-tač ba-rák po-čí-tač dě-da pod-lož-ka me-zer-ník