0
0 z/m

těžší ů, l

ůůů ůůl ůlů ůůl ůůů l ůůl ů llů llů lůů llů ůů ůů ůůů ůll lůl lůl lůl ůl ll lůl lůl ůů lůl ůl ůlů ůl ůů ůlů