0
0 z/m

těžší ů, s, l

l ůsl lů ůsl lů lů sl sl ů sůl ůsl l ů ůsl sl s l ůsl ůsl lů ůsl lů lů lůs ůls lsů lsů ůsl ůsl ůsl ůsl ůs l l lsů ůsl l sl