0
0 z/m

těžší ů, s, l

ůsl lůs lsů ůls ůsl sl lůs ůsl ů ůsl ůsl ů l l sůl ů ů lsů ů ů ů ůsl sůl lů sl lů ů ůs ů ůls s ůl l lsů ůsl ůls ůsl ůs