0
0 z/m

řada opakování 1

asdfghjklů gfdsahjklů ůlkjhgfdsa asdfghjklů ůlkjhgfdsa ůlkjhgfdsa ůlkjhgfdsa ůlkjhgfdsa asdfghjklů ůlkjhgfdsa asdfghjklů asdfghjklů ůlkjhgfdsa